Zelfcompassie 

Als je het woord ‘compassie’ in de Dikke van Dale opzoekt krijg je het woord “medelijden” als betekenis. Als je dan het woord ‘zelf’ ervoor zet krijg je ‘zelfmedelijden’. Mocht je zo op de dag veel medelijden met jezelf hebben en je innerlijke criticus is ook nog veel aan het woord met allerlei overtuigingen, oordelen en waarheden, dan kan het best pittig zijn om nog liefdevol en positief in het leven te kunnen staan en zorg te dragen voor je emoties, pijn en lijden.

Dit roept vaak leegte, eenzaamheid en een onprettig gevoel van onzekerheid en schaamte op en dat we niet in verbinding zijn met onszelf en het lichaam. We zijn over het algemeen niet bewust hoe we hiermee om mogen gaan en hoe we dit zelf kunnen veranderen met vriendelijke aandacht en een andere mindset...Vaak voelen wij ons niet gehoord, gezien en gevoeld. Maar horen, zien en voelen wij ons zelf nog wel?!Met deze Zelfcompassie training word je op een warme en liefdevolle manier uitgenodigd om op een positieve manier aandacht te geven aan je pijn, leegte en verdriet of dat waar jij aandacht vraagt. Je gaat verantwoordelijkheid nemen om weer zo volledig als mogelijk in verbinding met jezelf te komen. Zodat je weer jezelf gaat horen, zien en voelen, in plaats van je eigen lijden te negeren en te verharden. 

"Het valt niet altijd mee om mens te zijn"

Je gaat leren om met compassie naar je innerlijke criticus te kijken, deze gedijt met hardheid en nog meer kritiek, dus gaan we dit dus niet op deze manier benaderen. We gaan jou leren om je innerlijke criticus te omarmen en recht in de ogen kijken wat het nou echt te vertellen heeft. Je gaat ook leren dat de innerlijke criticus het goed met je voor heeft als het compassievolle aandacht krijgt.

Heel belangrijk is dat zelfcompassie voor jezelf betekent dat je je menselijkheid accepteert en respecteert. Het leven gaat niet altijd zoals je dat zou willen. Onderweg komen we frustratie, verlies, pijn, falen en onvermogen tegen, je maakt fouten en loopt tegen je eigen grenzen aan, je voldoet niet aan je eigen idealen of die van de buitenwereld. Dit is wat we allemaal met elkaar delen, we lijden allemaal op onze eigen manier. Hoe meer je je hart openstelt voor die realiteit, er meer mee gaat dansen in plaats er tegen te vechten, des te meer zal je in staat zijn compassie te voelen voor jezelf en alles om je heen. De Zelf Compassie training is een hele mooie aanvulling voor degene die de Mindfulness training hebben gevolgd, maar is niet noodzakelijk.

"Compassie is liefde die pijn ontmoet en het liefdevol zorgdraagt" 

Deze training is zeer geschikt voor mensen die:

 • erg kritisch op zichzelf en de buitenwereld zijn (innerlijke criticus)
 • weinig tot geen zelfvertrouwen hebben
 • die nooit geleerd hebben om als een kwartje een euro te mogen zijn
 • die niet weten hoe ze op zichzelf kunnen terugvallen
 • moeite hebben met sociale situaties
 • moeite hebben met ontvangen van complimenten en positiviteit
 • zichzelf en over andere (voor)oordelen en klein maken
 • moeite hebben met kritiek ontvangen en om fouten te maken
 • geen tot weinig vriendelijkheid ervaren
 • regelmatig schaamte en/of eenzaam ervaren
 • moeite hebben om op een liefdevolle manier in het leven te staan
 • geen of minder empatisch vermogen hebben
 • geen woorden aan hun gevoelens kunnen geven
 • moeite hebben om voor zichzelf op te komen
 • nieuwsgierig zijn wat er nog meer te behalen is op het gebied van compassie

Wat levert je het op:

 • zachtheid en mildheid
 • meer verbinding met je eigen leef- en gevoelswereld 
 • je gaat jezelf weer horen, zien en voelen
 • accepteren dat je al perfect bent zoals je bent
 • meer zelfvertrouwen en zelfacceptatie
 • dat vijf of zes soms ook voldoende is
 • minder negatieve stemmen in je hoofd
 • meer leven vanuit je hart en minder vanuit je hoofd
 • meer positiviteit, innerlijke rust, vrede en liefde

Vraag hieronder een intake gesprek aan om jouw persoonlijke situatie te bespreken en of de Zelf Compassie training op dit moment aansluit bij jouw hulpvraag, nieuwsgierigheid of levensproces.

Altijd al willen weten wat Zelf Compassie

voor jou kan betekenen? 

Malcare WordPress Security