Mindfulness

De hele dag zijn we druk bezig met allerlei zaken. Het begint ‘s ochtends met de wekker die afgaat, douchen, eten een boterham, poetsen nog even snel onze tanden en springen in de auto om in het drukke verkeer naar onze afspraak te gaan. Dat gaat eigenlijk de hele dag zo door. Vaak op de automatische piloot. Als dit gepaard gaat met weerstand en je hier niet bewust van bent dan kan dit invloed hebben op ons denken, voelen en lichaam. Dit kan weer leiden tot piekeren, stress, depressie, lichamelijke klachten/pijn, oververmoeidheid, moeite met concentratie, rusteloosheid, overlevingsstrategieën, etc.Met Mindfulness, ook wel aandachtstraining genoemd, komt de aandacht te liggen in het bewust worden van gevoelens, gedachten en lichamelijke waarnemingen. Door deze bewustwording leer je op een milde manier naar jezelf te kijken, zonder hierover te hoeven oordelen. Zodat je op een vriendelijke manier en met zorgzame aandacht inzicht krijgt in je “automatische piloot”, voorgeprogrammeerde gewoontes en reacties. Met Mindfulness kun je gericht een ander gedrag ontwikkelen om stress en andere ongemakken in je leven te reduceren en/of in de toekomst te voorkomen. Mindfulness zorgt voor een ruimte tussen actie/reactie, haalt je uit je pieker gedachten zodat je van een afstand hiernaar kunt kijken. Bij Mindfulness gaan we ervan uit dat wij niet de gedachten zelf zijn, maar veel meer! En dat gaan we ont-dekken… 

Mindfulness zorgt dat u meer inzicht krijgt waarom u zo doet zoals u doet. Waarom re-ageert u wel op het één en niet op het ander. Wat doet zo’n re-actie met u? Bent u (lang) van slag? Hoe komt dat!? Mindfulness is voor iedereen die een actieve bijdrage wil leveren aan zijn eigen gezondheid en welzijn.“de intentie is de ervaring van de keuze”Wat kunt bij Mindfulness verwachten. De training duurt 8 weken, plus een stiltedag. De groep van maximaal 10 personen komt 1x per week bij elkaar. In deze bijeenkomsten van max. 2 uur krijgt u makkelijk toepasbare oefeningen, zoals omgaan met de adembeweging, communicatie, meditatie en lichaamsgerichte oefeningen.Elke deelnemers ontvangt een handboek met veel achtergrond informatie over de thema’s die behandeld worden, audio bestanden met de 4 basis oefeningen (bodyscan, zitmeditatie, liggende- en staande yoga). Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij/zij zo’n 45 minuten per dag oefent met de oefensuggesties die in het handboek worden aangegeven. Dit om het geleerde ook in uw dagelijks leven toe te passen, want “oefening baart kunst”. Er zijn mensen die door schaamte en/of door onzekerheid moeite hebben om in een groepstraining zoals Mindfulness deel te nemen. Maar het is juist vaak de schaamte en/of de onzekerheid waarom we niet voluit leven. Dit masker af doen, die we soms jaren met ons mee dragen, laat jou en andere zien wie je werkelijk bent en daar is niets mis mee! 

Tijdens de bijeenkomsten worden de oefeningen besproken en extra uitgelegd. Er is ook de mogelijkheid om uw ervaringen in de groep te delen. Om de veiligheid te waarborgen en de ruimte aan elke deelnemer te geven om in zijn eigen proces te blijven, wordt verwacht dat tijdens de groepssessies niet op elkaars ervaringen ingaan. Alleen de trainer zal hier eventueel op in gaan. Uit ervaring blijkt dat deelnemers erg veel van elkaar leren tijdens de bijeenkomsten. Dit programma is opbouwend en leert cursisten om op eigen kracht en zelfhelend vermogen te kunnen putten. De cursus is laagdrempelig en er is geen speciale kennis, fysieke conditie of ervaring voor nodig. Iedereen oefent binnen de grenzen van zijn eigen (on-)mogelijkheden. Met Mindfulness gaan wij er vanuit dat er meer goed aan u is, dan fout. U leert beter met mildheid voor uzelf te zorgen. 

Mindfulness is geschikt voor mensen die:

 • met stress, burn-out en spanningsklachten
 • moeite hebben om in het hier en nu te leven
 • druk zijn om het een ander naar zijn zin te maken
 • moeite hebben om voorkeuren/behoeften aan te geven
 • aan het overleven zijn (waar komt dit vandaan?!)
 • moeite met grenzen aangeven en hier overheen gaan
 • lichamelijke klachten, hypochondrie, hyperventileren
 • de lat voor zichzelf hoog leggen en van zichzelf moeten  presteren 
 • dominant zijn/controle willen
 • moeite hebben met intimiteit en negatief zelfbeeld
 • last hebben van Corona en hoe hiermee om te gaan
 • pieker gedachten en (faal)angst hebben 
 • examenstress
 • concentratieproblemen en/of onzeker zijn 
 • rusteloosheid, vermoeidheid  en slapeloosheid
 • (onverwerkte) trauma(s) en onprettige gebeurtenissen (pesten)
 • geen verbinding met gevoel/emotie kunnen maken
 • te weinig quality time ervaren in het leven 
 • deze training als persoonlijke ontwikkeling willen volgen
 • wie ben ik nu eigenlijk/wie wil ik werkelijk zijn?

Mindfulness is NIET geschikt voor mensen: 

• met ernstige psychische klachten, zoals ernstige acute depressie/burn out, suïcidale klachten, schizofrenie, borderline en ernstige angst stoornissen
• met antisociale persoonlijkheidsstoornis, die storend kunnen werken op het groepsproces
• die geen of onvoldoende motivatie hebben om hun gedrag te wijzigen en/of geen tijd willen nemen om thuis te oefenen

Mindfulness is geen gespreks-, ontspannings- of therapiegroep. Mindfulness is geen plaatsvervanger als u onder behandeling staat bij een arts, hulpverlener, psycholoog of psychiater. De Roosentuin adviseert ten alle tijden contact te houden met uw (huis)arts en of hulpverlener met betrekking tot uw behandeling en medicatie.

Vraag een kosteloos intake gesprek aan om te bespreken wat Mindfulness voor u kan betekenen. Veel mensen kijken op tegen de kosten, maar uiteindelijk zijn ze erg “blij” dat ze het toch gedaan hebben. Mindfulness kan een investering voor het leven zijn!



Ervaringen van oud deelnemers

Malcare WordPress Security